Septimánie

Septimánie [-ty-ny-], hist. název již. Languedoku; v době vizigótského panství území odpovídající přibližně dnešním dpt. Gard, Hérault, Aude a Pyrénées-Orientales. Ve starověku podstatná část Galie narbonnské, v 5.st. součást tolosánské říše Vizigótů. lnterpretace názvu vychází většinou z působení 7. římské legie, popř. z počtu měst, která v S. existovala (Narbonne, Agde, Béziers, Maguelonne, Elne, Carcassonne, Lodève). Po bitvě u Vouillé 507 zůstala S. v rukou Vizigótů, 720 dobyta Araby, 752-759 Pipinem III. 826 se stala součástí špan. marky. V 10.st. se stala vévodstvím narbonnským; 918 - 1229 náležela hrabatům z Toulouse. Pařížskou smlouvou z 12. 4. 1229 připojena k fr. koruně.