Sasko-Výmarsko

Sasko-Výmarsko, 1815-1918 velkovévodství v Durynsku pod vládou ernestinské větve Wettinů; v držbě rodu od 1372, 1603 připojen Eisenach (vévodství Sasko-Weimar a Eisenach). Za vlády Karla Augusta význ. středisko něm. kult. a věd. života.