Rwanda

Rwanda, Rwandská republika, fr. République Rwandaise, rwandsky Republika y,u Rwanda - stát ve vnitrozemí Afriky; 26 338 km2, 8,13 mil. obyv. (2002) srov. 5,87 mil. obyv. (1984), Rwandů, Pygmejů, Asiatů, Evropanů; většina věřících vyznává animismus a římkat. náb.; úřední jaz. rwandština a francouzština, hl.m. Kigali. - Území je silně členěná náhorní plošina (96 % území z prvohorních metamorfovaných břidlic a křemenců je výše než 1 000 m n.m.). Sz. okraj plošiny tvoří sopečné masívy např. Virunga (nejvyšší je Karisimbi, 4 507 m n.m.); záp. okraj se příkře svažuje ke stř. části Východoafrického příkopu k jezeru Kivu. Hustá ř. síť; pohraniční Kagera patří k povodí Nilu; na západě část hraničního jezera Kivu, na SV množství drobných jezer. Podnebí trop. rovníkové, chladnější a příjemnější ve vyšších nadmořských výškách. Průměrné měsíční teploty od 17 do 21 °C; srážek přibývá k Z od 900 mm do 2 000 mm roč. Rostlinstvo deštných vždyzelených lesů, druhotných savan, na lávových příkrovech xerofytní; z živočišstva - opice (i gorila), slon, buvol, lev, antilopy, vodní ptactvo, ryby. - Ochrana přírody: 2 nár. parky: Kagera, 2 510 km2, v povodí stejnojmenné řeky a v okolních horách; Volcanoes, 230 km2, v oblasti deštných pralesů s populací šimpanzů a horských goril. - Ložiska rud olova, cínu, wolframu, tantalu, berylu, zlata; nevyužívaná ložiska zemního plynu. R. je zeměd. stát, 53% hrubého nár. produktu vytváří zeměd., asi 20% prům. (1984). Pěstuje se kávovník, bavlník, čajovník, tabák, batáty, maniok, proso, kukuřice, brambory, pyrethrum (rostl. s insekticidními účinky), chininovník. Extenzívní chov skotu, prasat, ovcí, koz; těžba dřeva, lov ryb. Z prům. je nejvýzn. těžební (rudy olova, cínu, wolframu, tantalu, berylu, zlata), energetiky (163 mil. kWh, 1982), hut. (cín), stav. hmot a prům. zpracovávající zeměd. suroviny. Dop. silniční, ř., let. (letiště Kigali). - Vývoz rud kovů, kávy, kůže, pyrethra, chtninové kůry; hl. obch. partneři země Beneluxu, Francie, Německo, USA, Uganda. - Měna: 1 rwandský frank = 100 centimů. - Státní zřízení: republika v čele s prezidentem, voleným obyv. na 5 let; kandidátem na úřad prez. rep. může být pouze předseda strany Nár. rev. hnutí pro rozvoj (jestliže nezíská potřebnou většinu, je volen nový předseda strany a poté následují nové prez. volby). Zákonodárným sborem je Nár. rada pro rozvoj, složená z 64 poslanců, volených obyv. na 5 let. Jediná legální strana: Nár. rev. hnutí pro rozvoj; údaje o odborových organizacích nejsou dostupné. - Adm. se R. člení na 10 prefektur.