Raab Ignác

Raab [ráb] Ignác, 5. 9. 1715 - 21. 1. 1787, č. malíř vrcholného baroka a rokoka, ovlivněný benátskou malbou; učitel J. Kramolína. Tvořil především obrazové cykly ze života světců pro jezuity: obrazy v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, v novoměstské koleji v Praze, v kostele v Hradci Králové.