Raab Franz

Raab [ráb] Franz Anton, 21. 12. 1722 až 20. 4. 1783, rak. národohospodář; pův. právník, od 1750 ve stát. službě (intendanční rada v Terstu); 1755 povýšen do rytířského stavu. 1773 jmenován dvorním radou u komerční komise ve Vídni, autor merkantilistické poddanské reformy (raabizace).