Pchu-i

Pchu-i, 6. 2. 1906 - 18. 10. 1967, poslední čínský císař z dyn. Cching 1909-12. Svržen sinchajskou rev., při pokusu o restauraci monarchie prohlášen znovu za císaře l. 7. 1917; po 12 dnech obnovenarep. Povyhlášeníloutkového státu Mandžukuo prohlášen 9. 3. 1932 za hlavu státu (1934-45 císař). 1945-50 v sov. zajetí, 1950 vydán vládě CLR. 1959 amnestován, do své smrti žil jako prostý občan v Pekingu.