Pacovská

Pacovská Alžběta , 5. 12. 1897 - 28. 6. 1976, č. dramatička. Autorka div. her (Chudí lidé vaří z vody . Vdovin groš , Milovaný majetek ); upravovala pro scénu pohádky B. Němcové.