Pacioli

Pacioli [-čó-] Luca , 1445-1510, it. matematik a ekonom; autor prvního tištěného spisu o účetnictví (vydaného v Benátkách 1494), v němž popisoval benátskými kupci používanou formu podvojného účetnictví.