Pacák František

Pacák František . 1680 - 13. 9. 1757, č. sochař a řezbář východoč. baroka; pravděpodobně bratr Jiřího P. V jeho tvorbě již rokokové rysy - plastiky v kapli na Zvíčíně, oltáře v Bílém Ujezdě, Kristus s Marií a Pieta v Poličce. Jeho žákem byl mj. D. Aulíček.