Pa-ta-šan-žen

Pa-ta-šan-žen, asi 1625 - asi 1700, vl.jm. Cu Ta, čín. malíř; za Mandžuů v ústraní. V expresívně laděných krajinách (ovlivněných Ni Canem) a v malbách květin, ptáků a ryb se postavil proti klas. pravidlům čín. malby. llustrace strana 814.