Pačlavice

Pačlavice, zeměd. obec ve Zlínském kr., okr. Kroměříž; 938 obyv. (2001) srov. 1 132 obyv. (1980).