P značka

P 1. fyz. a) zn. pro poise; b) zn. pro předponu peta-; 2. chem. značka fosforu; 3. genet . symbol užívaný pro ozn. rodičovské (parentální) generace jedinců při křížení. Z hlediska genet. analýzy se jako P-generace ozn. vždy homozygotní rodičovští jedinci, kteří se navzájem liší alelami odpovídajících genů; 4. text . mez. symbol užívaný na text. výrobcích, upozorňující na možnost chem. čištění textilie pouze pracím benzínem a tetrachloretylénem (perchloretylénem).