Oxenstierna Axel

Oxenstierna Axel Gustaffson hrabě, 26.6. 1583 - 7.9. 1654, švéd. státník. Od 1609 člen říšské rady, 1611-12 regentské rady Gustava II. Adolfa, 1612 jmenován říšským kancléřem; od 1629 zemský guvernér, 1631 švéd. zplnomocněnec na Rýně. Po smrti Gustava II. Adolfa do 1644 poručník královny Kristiny. Pod jeho vedením uzavřena řada mírových smluv (1613 v Knäredu s Dánskem, 1617 ve Stolbovu s Ruskem, 1629 altmarské příměří s Polskem, 1645 v Brömsebro s Dánskem), které významně přispěly k růstu velmocenského postavení Švédska. Kancléř univ. v Uppsale (1645). Podporoval J. A.Komenského.