Organizace středoamerických států

Organizace středoamerických států, špan. Organizatión de los Estados Centroamericanos, ODECA - mez. organizace se sídlem v San Salvadoru; byla založena 1951. Cleny jsou Guatemala, Honduras, Kostarika, Nicaragua a Salvador. Oficiálně je jejím cílem rozvoj polit., hosp. a kult. spolupráce a ekon. integrace včetně volného obch. mezi členskými státy. Zostření rozporů mezi členskými státy, zvl. v souvislosti s ozbrojeným konfliktem mezi Salvadorem a Hondurasem 1969, způsobilo krizi této organizace.