Oppolzer

Oppolzer [opolc-] Theodor Egon von, 26. 10. 1841 - 26. 12. 1886, rak. astronom. Zabýval se studiem planet a komet.