Oppland

Oppland [uplan], fylke v jv. Norsku; 25 260 km2, 183 500 obyv. (2002) srovnej 182 400 obyvatel (1984), adm. středisko Lillehammer.