Opolský

Opolský Jan , 15. 7. 1875 - 20. 5. 1942, č. básník a prozaik; autor symbolistní poezie (Svět smutných ); v prozaických miniaturách tlumočník prchavých nálad a bezútěšného životního pocitu (Visuté zahrady ).