Opole

Opole, Opolí - vojvodské m. v již. Polsku ve stejnojmenném vojvodství - pol. Województwo opolskie - odtud někdy č. Opolsko - na Odře; 127 600 obyv. (2001) srov. 121 900 obyv. (1983). Prům. cementárenský, dop. stroj., stroj., potr., nábytkářský, sklář., um. řemesel. Dop. křižovatka (ř. přístav, žel., silniční). Divadla, muzea. - Osídleno od 7.st., v 8.st. hlavní středisko Opolanů, v 10.st. č. hrad dobyt Měškem I. Od l l.st. kastelánie, od 1202 sídelní m. opolského knížectví; v první pol. 13.st. udělena m. práva. Opevněné středisko obchodu s Rusí a Čechami. Od 1327 součást č. koruny, 1645-66 dáno v zástavu Polsku, 1740 obsazeno Pruskem. Od 1922 centrum pruské provincie Horní Slezsko. Osvobozeno v lednu 1945 Sov. armádou; od 1950 středisko vojvodství.