Opočenský Gustav

Opočenský Gustav, 7. 12. 1920 Praha - 17. 12. 1992 Karlovy Vary, č. herec; 1961-65 člen Západočeského divadla v Chebu, 1967-70 Div. pracujících v býv. Gottwaldově (od 1990 opět Zlín), 1970-72 Div. S. K. Neumanna v Praze, 1950-55, 1965-67 a od 1975 Div. V. Nezvala v Karlových Varech. Z rolí : Ezechiel (J. K. Tyl, Tvrdohlavá žena), Shylock (W. Shakespeare, Kupec benátský), Romulus Veliký (F. Dürrenmatt), Cabot (E. O'Neill, Touha pod jilmy).