Opiz

Opiz [-pic] Filip Maxmilián , 1787 až 1858, č. botanik. Zabýval se sběrem rostlin a systematikou rostlin. 1852 vydal Seznam rostlin květeny české .