Opavská pahorkatina

Opavská pahorkatina, geomorfologický celek v ČR a v Polsku, součást Slezské nížiny. Plochá pahorkatina, nejvyšší Almín kopec, 315 m n.m. Pozůstatky čtvrtohorního zalednění. Člení se v ČR na nížinu Osoblažskou a Poopavskou a na Hlučínskou pahorkatinu.