Opatovická přehradní nádrž

Opatovická přehradní nádrž, v ČR, sz. od Vyškova v Drahanské vrchovině na řece Malé Hané. Hráz je vysoká 42,8 m, plocha 70,5 ha, objem vody 9,9 mil. m3, hluboká 35,6 m. Vodárenský a prům. význam; dokončena 1972.