Opálka

Opálka Adolf, 4. l . 1915 - l 8. 6. 1942, č. důstojník (nadporučík); za 2.svět. války příslušník čs. zahr. vojska ve Francii a Velké Británii , velitel parašutistické skupiny Out Dístance, vysazené na jaře 1942 na území protektorátu Cechy a Morava se zpravodajskými a diverzními úkoly. Podílel se na přípravě atentátu na R. Heydricha; padl v boji s nacisty v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.