Ondava

Ondava, tok na východě SR. který po soutoku s Latoricou u Zemplína vytváří Bodrog; dlouhý 146,5 km. povodí 3 382 km2, průměrný průtok v ústí 23 m3/s, specifický odtok 6,8 l/s na km2. Pramení v Ondavské vrchovině. Hl. přítoky jsou zleva Ladomirka, Chotčianka, Oľka, Ondavka, zprava Topľa, Trnávka. Přehradní nádrž Domaša.