Omsk

Omsk, ruské obl. město v J Sibiři (2 600 km JV od Moskvy) v Omské oblasti na soutoku řek Irtiš. 1,13 mil. obyv. (2002) srov. 1,01 mil. (1979); kontinetální klima s výraznými teplotními rozdíly (léto +20 °C a zima -19 °C). 1716 na místě dnešního města založena pevnost na obranu proti nájezdům stepních nomádů (zejm. Kyrgyzů) na území Ruského impéria. 1782 pevnost získala statut města. Železnice (Transibiřská magistrála) spojila město s evr. částí Ruska 1894. O. je centrem sibiřských kozáků a sibiřského imáma. Během 2. sv. války proběhla industrializace města a okolí zejména tím, že sem byly přestěhovány továrny z evr. části Ruska. V 50. letech 20, st. nedaleko Omska vybudována ropná rafinérie, která patří k největším v Rusku dodnes. V 90. letech 20. st. rafinérie patřila společnosti Sibněft, která ji později prodala statnímu plynařskému monopolu Gazprom.