Omladina v Čechách

Omladina, pokroková skupina radikální č. studentské a děl. mládeže, proti které se v únoru 1894 konal v Praze polit. proces. Hnutí tzv. pokrokářů pramenilo z nespokojenosti s prorak. politikou č. burž., vyznačovalo se odporem proti klerikalismu a habsburské dyn., usilovalo o sociální a polit. osvobození č. národa. Účastníci byli falešně obviněni z tajného spolčování a 68 jich bylo odsouzeno k vězení (např. A. Hajn, S. K. Neumann); amnestováni 1895.