Omán stát

Omán, Sultanát Omán, arabsky Sultanat Umán - stát v Asii na JV Arabského poloostrova u Arabského moře; 212 457 km2, 1,13 mil. obyvatel (1983), Ománců; věřící vyznávají islám; úřední jaz. arabština, hl.m. Maskat. - Uzká (pokud je dostatek vody i úrodná) pobřežní nížina Ománského zálivu. Na S strmá pásma vápencového Hadžaru (v jeho stř. části Ahdar je nejvyšší bod Džabal Sám, 3 018 m n.m.), na J zdvižený okraj Arabské tabule s h. oblastí Karra. Trop. aridní podnebí, srážek roč. kolem 125 mm. Stálé ř. neexistují, pouze vádí. Rostlinstvo polopouštní a pouštní, v oázách a při pobřeží palmy, v horách trop. opadavé lesy. Druhově chudé živočišstvo, četní hadi, hmyz, ryby. - Ložiska ropy a zemního plynu, rud mědi. - Hosp. málo rozvinutý stát s feudálními přežitky; buduje se prům. těžební (ropa) a petrochem. (vytvářejí 90 % hrubého nár. produktu, 1981), dále energetiky, um. řemesel. V zeměd. je zaměstnáno 70 % ekon. činného obyv. (1982); nutné zavodňování. Pěstuje se pšenice, kukuřice, citrusové plody a trop. ovoce, tabák, bavlník, palma datlová a kokosová, fíkovník. Extenzívní chov skotu, ovcí, koz, oslů, velbloudů. Lov ryb, perlorodek. - Dop. karavanní, nám. (vývozní ropný přístav Miná al-Fahal, Matrah), let. (Síb). - Vývoz ropy, ryb, ovoce; dovoz strojů a prům. zařízení, dopravních prostředků, spotřebního zboží, potravin; hl. obch. partneři Japonsko, Velká Británie, USA. Měna: l ománský rijál = 1 000 baiza. - Státní zřízení: monarchie v čele se sultánem, který je souč. i předsedou vlády. Parlament neexistuje; činnost polit. stran a odborových organizací je zakázána. V ilegalitě působí Lid. fronta pro osvobození Ománu. - Adm. se O. člení na 9 provincií.