Ohnesorg

Ohnesorg [óne-] Karel , ll. 3. 1906 až ll. 12. 1976, č. fonetik; prof. univ. v Brně. Věnoval se zejm. studiu dětské řeči.