Ohmův zákon

Ohmův zákon, závislost mezi el. napětím U a proudem I protékajícím vodičem o el. odporu R; R = U/I . El. odpor závisí na vlastnostech látky; platí pro stálé proudy v kovech a elektrolytech.