Ohio stát

Ohio [ouhajou], zkratka Oh. - členský stát USA na S mezi jezerem Erie a ř. Ohio; 106 765 km2, 11,39 mil. obyv. (2002) srovnej 10,7 mil. obyvatel (1982), hl. město Columbus. Rozsáhlé plošiny většinou ledovcového původu. V Kongresu USA má 2 senátory a 21 poslanců. - 1669-70 na území dnešního Ohia pronikli fr. cestovatelé C. de Lassalle a L. Jolliet (1645-1700). Pařížským mírem 1763 připadlo území Velké Británii a 1783 USA; 1787 začleněno do Severozápadního teritoria a 1803 se stalo 17. státem USA. - Zeměd. (chov skotu; pšenice, kukuřice, cukrová řepa, sója, tabák). Prům. těžební (uhlí, ropa, zemní plyn, soli, stav. hmoty), ocelářský, stroj., automobilový, let., chem., potr., text., gumárenský.