Ohéral

Ohéral Jan . 21. 9. 1810 - 22. 6. 1868, č. burž. dem. novinář; 1848-49 vedl první č. čas. na Moravě Týdenník; 1849-52 vedl redakci Moravských Národních novin; 1858-64 spolupracovníkem pražských něm. časopisů; po jejich zániku pracoval pro vídeňské vládní noviny.