Oguzové

Oguzové, turecký kmenový svaz vzniklý v 7.st. ve stř. Asii. V 10.st. zal. stát na dolním toku Syrdarje. V 11.st. část O. odešla na Z (v.t. Turci), zbytek do přední Asie (Seldžukové). O. se podíleli na etnogenezi Turků, Turkmenů, Azerbájdžánců, Gagauzů a Karakalpaků.