Odebrecht

Odebrecht Rudolf, 9. 3. 1883 - 31. 5. 1945, něm. estetik a filozof, prof. filoz. v Berlíně; ve svém díle se kriticky zabýval dějinami est.; řešil hl. problém možnosti est. jako čisté vědy (Grundlegung einer ästhetischen Werttheorie Založení estetické teorie hodnot, Gefühl und Ganzheit - Pocit a celost, Form und Geist - Forma a duch, Schleiermachers System der Asthetik Schleiermacherův systém estetiky). Z filoz. prací jsou významné Welterlebnis und philosophische Rede (Prožitek světa a řeč filozofie), Nikolaus von Cues und der deutsche Geist (Mikuláš Kusánský a německý duch).