Odborový spolek manufakturních dělníků

Odborový spolek manufakturních dělníků, spolek brněnských dělníků č. i něm. národnosti, zal. 1872. Byl organizační základnou brněnského dělnictva, vedl zápas nejen za požadavky odborové, ale stal se i tribunou social. učení. 1897 přešel do Odborového sdružení českoslovanského.