Occam William

Occam [okem] William, asi 1285 - asi 1349, angl. filozof, logik a teolog; prof. univ. v Oxfordu a Paříži; představitel pozdní scholastiky, důsledný nominalista, kritik tomismu a ideolog světských feudálů v boji proti papežským nárokům na světovládu kat. církve. Obviněn z kacířství, vězněn. Prosazoval rozdělení sfér filoz. a teologie. Působení jeho žáků - occamistů - značně přispělo k rozkladu scholastiky a rozvoji přír. věd. V.t. Occamova břitva.