OHL

OHL, Oberste Heeresleitung, vrchní velení pozemních vojsk - označení pro nejvyšší instanci něm. pozemního vojska za l.svět. války. V čele náčelník Velkého gen. štábu (H. Moltke ml., 1914 E. Falkenhayn, 1916 P. Hindenburg). Největší moci dosáhlo OHL 1916-1918, kdy se P. Hindenburg a E. Ludendorff (první generální ubytovatel) fakticky stali vojenskými diktátory v Německu.