OCD

OCD, z angl. Obsessive Compulsive Disorder - obsedantně kompulzivní (nutkavá) porucha. Při této psychické poruše se jedinec snaží neutralizovat nutkavé úzkostné myšlenky (obsese) kompulsivním chováním (iracionální či nepřiměřené rituály). To přináší dočasnou úlevu od obsesí (posedlostí), zároveň ale způsobuje pocity viny či hanby, protože postižený si je iracionality rituálů plně vědom. Toto nutkavé chování se často vyskytuje ve formě kontrolních rituálů (několikeré kontrolování, zda jsou zamčeny dveře, vypnutý plyn atd.) nebo očistných rituálů (mnohonásobné mytí rukou atd.).