O2 VPN

O2 VPN, [z angl. Virtual Private Network] - do září 2006 EuroTel VPN - virtuální privátní síť nabízená operátorem O2 společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. O2 VPN je privátní mobilní síť používaná podniky. Účastníci sítě mohou volat vytáčením zkrácených čísel za výhodného tarifu.