O'Neill Eugene

O'Neill [ounýl] Eugene Gladstone, 16. 10. 1888 New York City, New York - 27. 1. 1953 Boston, Massachusetts, amer. dramatik a herec; jeden ze zakl. amer. moderního div. Po pestrém mládí (zlatokop, námořník, reportér) se vyvíjel k polit. a um. radikalismu (vliv J. Reeda), psal jednoaktovky a později delší hry, pro něž je, vedle ostré kritiky soudobé spol. (Chlupatá opice), příznačná také tendence k individualistické, anarchistické revoltě, vliv expresionismu a psychoanalýzy C. G. Junga (Císař Jones). Spolupracoval s amatérským souborem Provincetownští herci; po jeho reformování na Experimentální divadlo zde měla premiéru dramata Všechny boží děti mají křídla a Touha pod jilmy s tématy rasového konfliktu a vztahu mezi mužem a ženou. Souč. ovlivnil vkus obecenstva komerčních div. na newyorské Broadwayi, zvl. hrou Velký bůh Brown, jejímž jádrem je konflikt umělce se světem a která kriticky zobrazuje amer. skutečnost. Většinu dalších děl provedl broadwayský Divadelní cech, nejznámější je moderní ekvivalent ant. tragédie Smutek sluší Elektře. Pozdní tvorbu charakterizuje odvrat od filoz. témat k psychol. individuálních hrdinů a k problému vztahu iluze a životní reality (Tak trochu básník, Popelář přichází). Vrcholem a syntézou díla je Dlouhá denní cesta do noci. Nob.c. (1936).