O'Donnell

O'Donnell [ondonl], irský šlechtický rod; členové rodu patřili k odpůrcům angl. panství v Irsku, od 17.st. působili zejm. v rak. a špan. službách; Karel hrabě O'D. (1715-71), rak. gen., zastupoval Dauna ve vedení armády, místodržící v Rak. Nizozemí a v Sedmihradsku. V.t. O'Donnell Leopoldo.