O'Casey

O'Casey [oukejsi] Sean . 30. 3. 1880 až 18. 9. 1964, irský dramatik, prozaik a publicista, píšící angl. Od raného mládí se účastnil osvob. boje, psal protiválečné satiry. V prvních tragédiích (Pluh a hvězdy ) ztvárnil události nár. boje. Pozdější dílo charakterizuje tendence k poetickému, symbolickému dramatu, ovlivněnému expresionismem. V době války směřoval k protifašist. protestu (The Star Turns Red Hvězda rudne), poté vytvářel zobecněný bás. obraz irské skutečnosti (Bubny otce Neda . Behind Green Curtains Za zelenými záclonami). Napsal rovněž románové paměti Tluču na dveře .