O'

O' - [ou, irština], předpona irských patronymických příjmení.