Očenášek

Očenášek Augustin . 15. 1. 1871 - 24. 9. 1942, č. těl. prac.; zakl. sokolské rytmiky. Vycházel z Dalcrozova tělocvičného systému.