Očadlík

Očadlík Mirko , l. 3. 1904 - 26. 6. 1964, č. hud. vědec, kritik a organizátor; prof. AMU a UK, 1928-50 prac. Cs. rozhlasu. Propagátor moderní hudby. Po Z. Nejedlém zasvěcený vykladač a znalec Smetanova díla (rozbory oper, katalog děl, soupis dopisů, edice klavírních děl, kniha Libuše , vznik Smetanovy zpěvohry ). Autor popularizační pomůcky Svět orchestru . R.pr. (1964).