Nowotny

Nowotny Pawoł , *6. 1. 1912, hluž. lit. historik, organizátor lsrb. věd. života; 1951-77 ředitel Lužickosrbského ústavu AV NDR v Budyšíně. Autor knihy o nár. programu J. Barta Cišinského a dluž. liter. po l.svět. válce.