Nové Mexiko

Nové Mexiko, angl. New Mexico, zkratka N. Mex. - členský stát v USA na JZ; 315 113 km2, 1,84 mil. obyv. (2002) srov. 1,3 mil. obyv. (1982), hlavní město Santa Fé. Na území státu zasahují výběžky Skalnatých hor, Koloradské plošiny a Velké centrální plošiny. Řeky Grande a Pecos. Místy pouště. V Kongresu USA má 2 senátory a 3 poslance. - Uzemí dnešního N. M. dobyto 1540 špan. conquistadory; 1598 zahájena špan. kolonizace, zřizovány misijní stanice. 1680 vypuklo povstání Apačů a Pueblanů, které se Španělům podařilo potlačit až 1692. Zač.19.st. prosadila mexická vláda uzavření hranice s USA. Po amer. anexi Texasu 1846 anektováno i N. M. a na základě mírové smlouvy v Guadeloupe Hidalgo připadlo 1848 USA. 1850 vytvořeno teritorium v rámci Arizony, 1863 samostatné teritorium a 1912 se N. M. stalo 47. státem USA. - Prům. těžební (rudy uranu, mědi; draselné soli, ropa, zemní plyn). Zeměd. (bavlník, kukuřice; ovocnářství; chov skotu, ovcí).