Nottenbohm

Nottenbohm [-bóm] Gustav , 12. 11. 1817 - 29. 10. 1882, něm. hud. vědec; zabýval se zvl. osobností L. van Beethovena (skici, biograf. otázky), dílem W. A. Mozarta a F. Schuberta. Přítel J. Brahmse a R. Schumanna.