Noteč

Noteč, pol. Notec - řeka v Polsku; pravostranný přítok Varty, dlouhý 388 km, povodí 17 330 km2. Zdrojnicemi jsou Vých. a Záp. Noteč. Protéká četnými jezery; splavná od jezera Gopło (282 km). Průplavem spojena s Vislou.