Nonnos z Panopole

Nonnos z Panopole, 5.st., řec. básník. Napsal nejrozsáhlejší ant. epos Dionysiaka (O Dionýsovi), zahrnující cyklus bájí o tomto bohu, a veršovanou parafrázi Janova evangelia.