Nogajská horda

Nogajská horda, feud. státní útvar kočovníků na území od sev. pobřeží Kaspického moře k Tuře a Kamě a od Volhy k Irtyši; centrum m. Sarajčik. Na přelomu 14. a 15.st. se oddělila od Zlaté hordy. Ve 2.pol. 16.st. se rozpadla.